MULIG LEKKASJE I SYSTEMET FOR DRIVSTOFFTILFØRSEL

  3. juli 2019

   

  Vedr: Drivstoffinjektor potensiell lekkasje

  Kjære Ski-Doo® eier,

   

  BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling på visse SKi-Doo-modeller.

  Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

   

  Hva er det potensielle problemet?

  Kjøretøyet kan ha upassende dreiemomentverdi på drivstoffinjektorboltene som kan føre til drivstofflekkasjer.

  Det kan oppstå brann i nærheten av en tenningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.

  DRIVSTOFFLEKKASJESYSTEM POTENSIELL LEKKASJE - PERMANENT REPARASJON

  3. juli 2019

   

  Vedr: Drivstofflekkasjesystem potensiell lekkasje - permanent reparasjon

  Kjære Ski-Doo® eier,

   

  BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling på visse SKi-Doo-modeller.

  Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

   

  Hva er det potensielle problemet?

  Kjøretøyets drivstofftilførsel har en potensiell slitasjeskade som kan føre til drivstofflekkasje.

  Det kan oppstå brann i nærheten av en tenningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.

  MULIG LEKKASJE I SYSTEMET FOR DRIVSTOFFTILFØRSEL

  Vedr: Mulig lekkasje i systemet for drivstofftilførsel

  April 2019
   

  Hvilke modeller er berørt?

  Modellår 2017 Ski-Doo-modeller utstyrt med 850 E-TEC® motorer.

   

  Hva er det potensielle problemet?

  Kjøretøyets drivstofftilførsel har en potensiell slitasjeskade som kan føre til drivstofflekkasje.

  Brann kan oppstå i nærheten av en tennningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.