TILBAKE TIL SIKKERHETSINNKALLINGER

MULIG LEKKASJE I SYSTEMET FOR DRIVSTOFFTILFØRSEL

 

Vedr: Drivstoffinjektor potensiell lekkasje

Kjære Ski-Doo® eier,

 

BRP gjennomfører en sikkerhetstilbakekalling på visse SKi-Doo-modeller.

Våre registre viser at du har et kjøretøy som kan være berørt av dette.

 

Hva er det potensielle problemet?

Kjøretøyet kan ha upassende dreiemomentverdi på drivstoffinjektorboltene som kan føre til drivstofflekkasjer.

Det kan oppstå brann i nærheten av en tenningskilde. I visse situasjoner kan dette resultere i alvorlig skade på materiell, personskader eller til og med dødsfall.

 

Hvilke modeller er berørt?

Spesifikke serienummer for modellåret 2019s Ski-Doo-modeller utstyrt med 850 E-TEC®-motorer.

 

Hva vil BRP gjøre?

BRP vil reparere kjøretøyet ditt kostnadsfritt.

 

Hva du bør gjøre:

BRP anbefaler at du unngår å bruke kjøretøyet ditt.

Kontakt din BRP Ski-Doo-forhandler og sett opp en avtale. Forhandleren din gjennomfører reparasjonsprosedyren.

Eventuelle ettermarkedsmodifiseringer vil ikke forhindre at du får denne servicen kostnadsfritt. Eventuelle slike modifiseringer, og ved at service fullføres, vil ikke ugyldiggjøre noen eksisterende garantier eller servicekontrakter.

 

Hva du bør gjøre hvis du føler at denne kunngjøringen er en feil:

Denne kunngjøringen ble sendt til deg i henhold til den mest aktuelle informasjonen vi har tilgjengelig. Hvis du ikke lenger eier dette kjøretøyet eller noen opplysninger i denne kunngjøringen er feil, vennligst kontakt BRP så snart du har tid.

 

Hvis du har spørsmål, trenger hjelp, eller for å finne din nærmeste autoriserte BRP-forhandler av kjøretøyer:

  • +47 21 93 97 40

Det er viktig for oss at du fortsatt er fornøyd med ditt BRP-produkt. Vi har iverksatt dette tiltaket for din egen sikkerhets skyld, og for at kjøretøyet skal virke på en tilfredsstillende måte.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

 

Med vennlig hilsen,

BRP Kundeservice